ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
29257   คน
เริ่มนับ 15 ธันวาคม 2557
ประกาศใช้แล้ว กฎหมายใหม่ โรงเรียนกวดวิชาต้องเสียภาษีเงินได้
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2558


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/061/4.PDF


 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินกิจการของโรงเรียน นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนบางประเภท มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรมากกว่า เพื่อจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกิจการโรงเรียนเอกชนที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาการศึกษา สมควรปรับปรุง การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่ โดยไม่รวมถึงกําไรสุทธิและเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน นอกระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน


เข้าชม : 1034
สงวนสิขสิทธิ์ © 2557 by
บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด
Admin Login